Informace týkající se využívání práva odstoupení od smlouvy a vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

Spotřebitelům náleží 100denní právo k odstoupení od smlouvy. Toto právo náleží také fyzickým osobám, které uzavírají smlouvu přímo související s jejich podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tyto osoby nemá profesionální charakter, který by především vycházel z předmětu jejich podnikatelské činnosti, zveřejněného na základě předpisů o Centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti. Ostatním podnikatelům právo odstoupení od smlouvy nenáleží.

Ve našem obchodě jsme zavedli 100denní právo odstoupení od smlouvy.

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 100 dnů bez udání jakéhokoliv důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 100 dnech od dne, kdy jste nabyli zboží do držby, nebo kdy osoba třetí jiná než dopravce a určená vámi nabyde zboží do držby.

Právo odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nenáleží v případě: Smluv, jejichž předmětem plnění je výrobek nevyrobený na zakázku, vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individualizovaných potřeb.

Stáhněte formulář ve formátu PDF

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Informuji o záměru odstoupit od smlouvy o prodeji následujících produktů:
(uveďte prosím množství balení a kód produktu)

Vracím celou / část (*) objednávky

Jméno a příjmení osoby podávající objednávku:

Datum podání objednávky:

Žádám o vrácení peněz na účet číslo:
(uveďte prosím číslo účtu a název banky)

(*) odstraňte prosím, co není potřebnéMůžete také vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení elektronicky na našich internetových stránkách:

Vyplňte formulář online


Abyste mohli využít práva odstoupit od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prostřednictvím jednoznačného prohlášení (například písemně zaslaného poštou nebo elektronicky). Můžete využít výše uvedeného formuláře, ale není to povinné.

Aby byl dodržen termín, stačí, pokud nám pošlete informaci týkající se využití vám náležejícího práva odstoupit od smlouvy před uplynutím výše uvedené lhůty.

Svou rozhodnutí o odstoupení od smlouvy prosím zašlete jednou z výše uvedených forem na:

Adresa:
Vrácení Saketos
ul. Biedrzychowicka 2,
59-921 Sieniawka
e-mail: [email protected],
tel. +48 574 441 577 (cena hovoru podle sazby operátora).

V případě odstoupení od smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, tj. částku z faktury - hodnotu objednávky a náklady na dopravu, do 14 dnů od obdržení zásilky na vrácení. Zásilku na vrácení pošlete na své náklady. Vrácení platby provedeme stejným způsobem platby, který jste použili v původní transakci, pokud jste výslovně neurčili jinak.

Prosím, vraťte nebo předejte nám zboží na:

Adresa:
Vrácení Saketos
ul. Biedrzychowicka 2
59-921 Sieniawka
e-mail: [email protected],
tel. +48 574 441 577 (cena hovoru podle sazby operátora)

Konzument je povinen vrátit zboží Prodávajícímu – na své náklady neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od dne, kdy nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Termín je dodržen, pokud odešlete zboží před uplynutím lhůty 14 dnů.

Prosíme, pošlete zboží, pokud je to možné, v původním nepoškozeném obalu.

Prosíme, nezasílejte zásilku na vrácení na dobírku.

X
Na skladě není dostatek produktů.

Zeptejte se nás na dostupnost tohoto produktu

Out of stock

X

Zeptejte se nás na dostupnost tohoto produktu

Ask about product