Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme za váš zájem o náš internetový obchod. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. V těchto pravidlech ochrany osobních údajů naleznete podrobné informace týkající se zpracování vašich dat. Správce vašich údajů je: Saketos sp. z o.o. Biedrzychowicka 2, 59-921 Sieniawka, Polsko, [email protected]

1. Přístup k údajům a hostingu

Naše webové stránky můžete prohlížet bez zadání vašich osobních údajů. Při každém webovém spojení server automaticky ukládá pouze tzv. údaje serveru jako je název požadovaného souboru, vaše adresa IP, datum a čas návštěvy stránky, množství přenášených dat, údaje, které požaduje poskytovatel internetových služeb (přístupová data) a dokumentuje se zobrazení stránky.

Tyto údaje se analyzují pouze s cílem zajistit správné fungování internetové stránky a zlepšit naši nabídku. Výše uvedené se používá - jako součást hodnocení zájmů - pro zajištění našeho právní oprávněného zájmu spočívajícího ve správné prezentaci naší nabídky. Všechny přístupové údaje se odstraní do sedmi dnů od skončení návštěvy webových stránek.

Hostitelské služby poskytované externím poskytovatelem služeb

Jako součást pověření zpracování dat - v našem jménu poskytuje externí poskytovatel služeb služby v oblasti webhostingu a prezentace internetových stránek. Veškeré údaje, jak je popsáno v těchto pravidlech ochrany osobních údajů - jsou shromážděny jako součást užívání naší webové stránky nebo formulářů, poskytnutých pro tento účel v internetovém obchodě - jsou uloženy na serverech tohoto poskytovatele služeb. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v rozsahu specifikovaném v těchto pravidlech ochrany osobních údajů.

Tento poskytovatel služeb má sídlo v zemi patřící do Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

2. Sběr a zpracování dat pro realizaci smlouvy a vytvoření zákaznického účtu

Osobní údaje shromažďujeme pouze pokud nám je dobrovolně předáte prostřednictvím objednávky, kontaktujíc se s námi (pomocí formuláře nebo e-mailem), vytvořením zákaznického účtu nebo zasláním otázky prostřednictvím formuláře dotazů pro personalizované produkty. Povinné pole jsou označeny, protože údaje, které jsou v nich obsaženy, jsou nezbytné k tomu, abychom mohli realizovat předmět smlouvy nebo posoudit případ, kvůli kterému jste nás kontaktovali nebo vytvoření zákaznického účtu. Bez jejich uvedení nemůžete zrealizovat objednávku nebo vytvořit účet a kontakt s námi může být těžký nebo nemožný. To, jaké údaje se získávají z formulářů, záleží od toho do nichž formulářů jsou vloženy. Údaje, které jste nám poskytli používáme na plnění smlouvy a odpovídání na vaše otázky. Po provedení předmětu smlouvy nebo smazání účtu zákazníka, bude zpracování vašich údajů omezené, a po čase přechovávání uvedeném v daňových a účetních zákonech, tato data nebudou trvale odstraněny, pokud vyjádříte s takovým postupem jednoznačný souhlas a umožníte další použití údajů nebo v souladu s platnými právními předpisy si vyhrazujeme právo nadále používat údaje v souladu se zákonem, o čemž Vás informujeme v tomto prohlášení. Váš účet může být kdykoliv vymazán. Za tímto účelem pošlete e-mailovou zprávu na naši kontaktní adresu uvedenou v části "Naše kontaktní údaje a vaše práva" nebo použijte příslušnou funkci ve vašim zákaznickém účte. Údaje, které jste zadali na webové stránce: https://saketos.cz/forms/1/organza-tasky-s-logem, se ve výchozím nastavení nepoužívají k vytvoření zákaznického účtu v našem obchodě. Je třeba uvést jméno a příjmení, název společnosti, e-mailovou adresu a telefonní číslo, abychom vás mohli kontaktovat telefonicky nebo e-mailem s cílem učinit individuální objednávku. Tyto údaje jsou přechovávány v souladu s daňovým zákonem. Nepoužívají se v databázi internetového obchodu jako údaje typický registrovaného uživatele, pokud se sami nezaregistrujete.

3. Předávání údajů

Abychom mohli splnit předmět smlouvy, předáme vaše údaje kurýrní společnosti, která je zapojena do dodávky, pokud je třeba dodat objednané zboží. V závislosti na tom, jakého poskytovatele platebních služeb si vyberete v procesu objednávky, s cílem realizace platebních údajů předáváme pro tento účel shromážděné informace platební instituci, která poskytuje platební služby. Někteří poskytovatelé platebních služeb sami shromažďují údaje, pokud si u nich vytvoříte účet. V takových případech se musíte přihlásit u poskytovatele platebních služeb s vašimi přihlašovacími údaji. V takových případech se uplatňují zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

Poskytování údajů kurýrní společnosti

Poskytování údajů kurýrním společnostem je nezbytným prvkem procesu realizace služby a dokončení objednávky, kterou jste si objednali v našem obchodě. Označením příslušného souhlasu, který je viditelný v čase registrace nebo při úpravě zákaznického účtu na panelu internetového obchodu, nám umožníte dokončit objednávku bez jakýchkoliv problémů. Zvolená kurýrní společnost dostane od nás vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo potřebné na přímý kontakt s cílem dokončit proces doručování balíků.

Tento souhlas může být kdykoli odvolán zasláním příslušné zprávy na kontaktní adresu uvedenou v sekci "Naše kontaktní informace a Vaše práva" nebo zasláním zprávy přímo kurýrní společnosti na kontaktní adresu uvedenou níže. Po odvolání souhlasu vymažeme údaje určeny na zmíněné účely, pokud jste nevyjádřili výslovný souhlas s dalším využitím svých údajů pro jiné účely nebo pokud si nevýhradní právo na další využití údajů v zákonem povolených případech – v takové situaci Vám to oznámíme v tomto prohlášení.

Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa, Polsko

DHL Parcel Polska Sp. z o.o.
ul. Osmańska 2
02-823 Warszawa, Polsko

DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
ul. Wirażowa 37
02-158 Warszawa, Polsko

General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.
ul. Teczowa 10
62-052 Komorniki / Gluchowo, Polsko

DHL Paket GmbH
NL Vertrieb
Postfach 1108
08492 Neumark, Polsko

4. E-Mail - Newsletter a reklama posílaná poštou

Reklama posílaná e-mailem po nahlášení své adresy na Newsletter.

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, použijeme údaje potřebné pro tento účel nebo údaje, které nám poskytnete za účelem pravidelného zasílání našeho newsletteru elektronicky na základě vašeho souhlasu.

Můžete se kdykoliv odhlásit od přijímání newsletteru a to zasláním zprávy s příslušnými informacemi nebo pomocí příslušného odkazu v newsletteri. Po odhlášení vymažeme vaši e-mailovou adresu, pokud nebudete výslovně souhlasit s pokračováním používání vašich údajů pro jiné účely nebo si nevyhradíme právo nadále používat údaje v zákonných případech, v tomto případě vás o tom budeme informovat v tomto prohlášení.

Reklama odeslaná poštou a vaše právo na námitku

Kromě toho si vyhrazujeme právo na zpracování dat - vašeho jméno a příjmení, e-mailové adresy na vlastní reklamní účely, např. posílání nejnovějších nabídek a informací o našich produktech. Výše uvedené slouží k zajištění našeho oprávněného zájmu, který spočívá v kontaktu se zákazníky pro reklamní účely.

5. Recenze v online obchodě (Integrace s TrustMate)

Zákazník internetového obchodu má možnost dobrovolně a bezplatně napsat recenzi na nákup v internetovém obchodě. Recenze může být také hodnocení nebo fotografie výrobku zakoupeného v internetovém obchodě.

1Po uskutečnění nákupu zašle prodávající z internetového obchodu zákazníkovi e-mail s žádostí o recenzi a odkazem na online formulář - online formulář umožňuje poskytnout odpovědi na otázky prodávajícího týkající se nákupu, hodnocení, přidání vlastního popisu recenze a fotografií zakoupeného produktu. Pokud se po první upomínce žádost o přezkum neobjeví, zašle ji prodávající znovu.

1Recenzi může přidat pouze zákazník, který nakoupil v internetovém obchodě prodávajícího.,

Recenze napsané zákazníky zveřejňuje prodávající v internetovém obchodě a na vizitce <0>TrustMate.io</0>.

Napsání recenze nesmí být Zákazníkem zneužito k protiprávnímu jednání, zejména k jednání představujícímu nekalou soutěž vůči Prodávajícímu nebo k jednání porušujícímu osobní zájmy, vlastnická práva, duševní vlastnictví nebo jiná práva Prodávajícího nebo jiných třetích osob.

Recenzi lze napsat pouze na výrobek skutečně zakoupený v internetovém obchodě prodávajícího. Vytváření fiktivních/falešných kupních smluv za účelem napsání recenze je zakázáno. Prodávající ani jeho zaměstnanci nemohou být autory recenzí, a to bez ohledu na jejich pracovní zařazení.

Recenzi může autor kdykoli smazat.

6. Cookies a webová analýza

Na zatraktivnění našich webových stránek a umožnění používání některých funkcí na zobrazování relevantních produktů nebo pro účely výzkumu trhu používáme tzv. cookies. Výše uvedené - jako součást analýzy a hodnocení zájmů - slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu, který spočívá v optimálním prezentování naší nabídky. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají na vašich koncových zařízeních. Některé soubory cookies, které používáme, jsou ukončeny po zavření webového prohlížeče. Jiné soubory cookies jsou uloženy na vašem koncovém zařízení a umožňují rozpoznat váš prohlížeč při nejbližším přístupu na web (trvalé soubory cookies). Čas ukládání je uveden v nastavení souborů cookies ve vašem webovém prohlížeči. Prohlížeč může být nakonfigurován tak, aby získal informace o používání souborů cookies a mohl rozhodnout o jejich přijetí nebo odmítnutí v konkrétních případech nebo při každém případě. Prohlížeče spravují nastavení souborů cookies různými způsoby. V pomocném menu prohlížeče najdete vysvětlení týkající se změny nastavení souborů cookies. Jsou k dispozici na následujících odkazech: Internet

Explorer ™: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri47acf5d6/mac

Chrome™: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Firefox™: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Opera™: https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/

Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookies, funkčnost našich webových stránek může být omezena.

Tato webová stránka používá Google Analytics (viz níže) a tzv. soubory cookie DoubleClick, které umožňují rozpoznat váš prohlížeč, pokud používáte jiné webové stránky. Informace automaticky generované soubory cookies týkající se vašeho používání těchto webových stránek jsou přeneseny na server Google ve Spojených státech amerických a jsou tam uloženy. Vzhledem k tomu, že na těchto webových stránkách máte aktivovanou IP anonymizaci, vaše IP adresa je zkrácena před posíláním v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná adresa IP přesměrována na server Google v USA a tam se zkrátí. Anonymizovaná adresa IP poskytovaná vaším prohlížečem jako součást služby Google Analytics není kombinována s jinými údaji společnosti Google.

Společnost Google tyto informace použije k sestavení přehledu o aktivitě na webových stránkách a na poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek. Výše uvedená - v rámci analýzy a vyhodnocení zájmů - slouží k ochraně našich oprávněných zájmů spočívající v optimální a efektivní provozu našich webových stránek na trhu. Společnost Google poskytne výše uvedené informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracují výše uvedené údaje jménem společnosti Google.

Google Double Click je nabídkou google LLC. (www.google.com).

Společnost Google LLC sídlí v USA a je certifikována certifikátem EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je k dispozici na tomto odkazu. Podle dohody mezi USA a Evropskou komisí tato společnost našla přiměřenou úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované společností Privacy Shield.

Můžete deaktivovat soubory cookies DoubleClick kliknutím na tento odkaz. Kromě toho můžete získat informace o používání cookies a příslušných nastaveních na webové stránce Digital Advertising Alliance. Můžete také nakonfigurovat váš prohlížeč, aby získal informace o používání souborů cookies a mohli jste rozhodnout o jejich přijetí nebo odmítnutí v konkrétních případech nebo úplně. Pokud neakceptujete používání souborů cookies, funkčnost našich webových stránek může být omezena.

Používání Google (Universal) Analytics pro účely webové analýzy

Naše webová stránka používá Google (Universal) Analytics, webový analytický nástroj společnosti Google Inc. (www.google.com). Výše uvedené - slouží jako součást analýzy a hodnocení zájmů - slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu, který spočívá v optimálním prezentování naší nabídky. Služba Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analyzovat, jak používáte webové stránky - například soubory cookies. Automaticky shromážděné informace o používání těchto webových stránek jsou obvykle přeneseny na server Google ve Spojených státech amerických a tam jsou také uloženy. Vzhledem k tomu, že na těchto webových stránkách máte aktivovanou IP anonymizaci, vaše IP adresa je zkrácena před posíláním v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná adresa IP přesměrována na server Google v USA a tam se zkrátí. Anonymizovaných adresa IP poskytovaná vaším prohlížečem jako součást služby Google Analytics v zásadě není kombinována s jinými údaji společnosti Google.

Společnost Google LLC sídlí v USA a je certifikována v certifikátem EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je k dispozici na tomto odkazu. Podle smlouvy mezi USA a Evropskou komisí tato společnost našla přiměřenou úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované společností Privacy Shield.

Můžete zabránit registrování údajů získaných prostřednictvím cookies, údajů týkajících se vašeho používání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) od společnosti Google, stejně jako zpracování těchto údajů společností Google, pokud si stáhnete a nainstalujete doplněk umístěn pod odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Případně - namísto instalace doplňku prohlížeče můžete kliknout i na tento odkaz a zakázat shromažďování údajů služby Google Analytics na našich webových stránkách. Na vašem koncovém zařízení se uloží soubor opt-out. Vymažete soubory cookies, musíte znovu kliknout na odkaz výše.

7. Reklama pomocí nástrojů e-marketingu

Google Ads Remarketing

Pomocí služby Google Ads propagujeme naši webovou stránku ve výsledcích vyhledávání a na webových stránkách třetích stran. Za tímto účelem se při návštěvě naší webové stránky automaticky ponechá v zařízení každého návštěvníka soubor remarketingu společnosti Google, který umožňuje zobrazovat reklamy založené na zájmech pomocí pseudonymního ID (ID) a na základě navštívených stránek. Výše uvedené - jako součást analýzy a hodnocení zájmů - slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které spočívají v optimálním fungování naší webové stránky na trhu.

Další zpracování dat se uskuteční, pouze pokud jste udělili souhlas společnosti Google, na kombinování historie prohlížení a používání aplikace s vaším účtem a používání informací z vašeho účtu Google pro přizpůsobení reklam, které se zobrazují na webových stránkách. Pokud jste v tomto případě přihlášení při návštěvě naší webové stránky ve službě Google, společnost Google použije vaše údaje spolu s údaji služby Google Analytics pro vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro účely remarketingu na různých zařízeních. Za tímto účelem společnost Google dočasně kombinuje vaše osobní údaje s údaji služby Google Analytics a vytváří cílové skupiny.

Služba Google Ads Remarketing je nabídkou společnosti Google LLC (www.google.com). Společnost Google LLC sídlí v USA a je certifikována certifikátem EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je k dispozici na tomto odkazu. Podle dohody mezi USA a Evropskou komisí tato společnost našla přiměřenou úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované společností Privacy Shield.

Cookies, které se používají na remarketing, můžete deaktivovat kliknutím na tento odkaz. Kromě toho můžete získat informace o používání cookies a příslušných nastaveních na webové stránce Digital Advertising Alliance.

Přímý marketing a retargeting

Služby třetích stran využíváme jako součást remarketingových a obrázkových reklam. Tyto subjekty používají soubory cookie v našem obchodě. Seznam subjektů:

Pixel Facebook

Jde o analytický nástroj, který se používá k určení efektivity reklamy. Provádí se analýzou aktivit a činností uživatelů v našem internetovém obchodě (např. když zákazník dokončí nákup nebo vyhledávání konkrétních produktů). Nástroj se používá k profilování, záchvat uživatele, zobrazuje a navrhuje reklamy přizpůsobené individuálním preferencím dané osoby. S touto technologií se obrazové reklamy s našimi produkty mohou objevit během návštěv stránky Facebook.com.

Služba Facebook Pixel je nabídkou společnosti Facebook Inc. se sídlem v Menlo Park, Kalifornie, Spojené státy americké (USA); odkaz na stránku s pravidly ochrany osobních údajů naleznete na adrese: https://cs-cz.facebook.com/privacy/explanation

Sdělení WebPush

Všichni současní, noví a potenciální zákazníci navštěvující obchod https://saketos.cz mohou souhlasit s přijímáním marketingového obsahu týkajícího se nabídky našich obchodů prostřednictvím technologie WebPush (oznámení). To se děje udělením souhlasu uživatele osobami, které jsou odběrateli oznámení. Pokud jde o uživatele obchodu oznámení se používají také k informování o změnách, nových produktech a nových funkcích obchodu.

Všichni uživatelé, kteří souhlasili s upozorněními (odběratelé), dostanou upozornění i bez toho, aby byli aktivní na webových stránkách obchodu https://saketos.cz avšak pouze pokud používají internetový prohlížeč a mají přístup na internet (oznámení ne jsou offline viditelné). Upozornění se zobrazují na pravé straně obrazovky a budou obsahovat krátké informace spolu s logem obchodu. Takové oznámení navíc obsahují hypertextové odkazy, které vás po kliknutí levým tlačítkem myši dostanou k úplnému marketingovému obsahu.

Pokud se chcete stát odběratelem obchodu, navštivte naši webovou stránku pomocí prohlížeče, který podporuje technologii WebPush, a potom souhlasíte s upozorněním v okně, které se použije na tyto informace.

Přijímání upozornění je možné kdykoliv pomocí prohlížeče zablokovat nebo úplně zakázat.

Zapínání a vypínání upozornění v prohlížeči.

8. Plug-in soubory pro sociální sítě

Použití zásuvného souborů sociálních sítí

Naše webové stránky používají tzv. plug-in soubory sociálních sítí.

Zobrazením naší webové stránky obsahující takový doplněk váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery Facebook, Google, Twitter nebo Instagram. Obsah doplňku poskytne daný poskytovatel služeb přímo ve vašem prohlížeči a je integrován s webovou stránkou. Díky této integraci poskytovatelé služeb dostávají informace o tom, že váš prohlížeč zobrazil naši webovou stránku, a to i tehdy, pokud nemáte profil u vašeho poskytovatele služeb nebo pokud nejste přihlášeni. Tyto informace (spolu s vaší IP adresou) odesílá váš prohlížeč přímo na server daného poskytovatele služeb (některé servery jsou umístěny v USA) a tam je uloží. Pokud jste se přihlásili na některou ze stránek sociálních sítí, tento poskytovatel služeb bude moci přímo přiřadit návštěvu naší webové stránky do vašeho profilu v určité sociální síti. Pokud používáte daný doplněk, například kliknete na tlačítko "Líbí se mi" nebo tlačítko "Sdílet", příslušné informace budou také odeslány přímo na server daného poskytovatele služeb a uloženy tam. Tyto informace budou kromě toho zveřejněny na webových stránkách sociálních sítí a zobrazí se lidem, kteří byli přidány jako vaše kontakty.

Účel a rozsah sběru dat a jejich další zpracování a používání poskytovateli služeb, jakož i možnost kontaktu a vaše práva v této oblasti a možnost nastavení ochrany vašeho soukromí jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele služeb.

https://cs-cz.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/privacy

http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

https://help.instagram.com/155833707900388

https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy

Pokud nechcete, aby vaše údaje shromažďovali sociální sítě během návštěv našich webových stránek přímo do vašeho profilu na webu, před návštěvou našich webových stránkách se musíte odhlásit z této služby. Můžete také úplně zakázat načítání pluginů pomocí vhodných rozšíření pro prohlížeče, např. blokování souborů script pomocí "NoScript" (http://noscript.net/)."

9. Upozornění na možnost vydávání stanoviska

Upozornění na možnost vydávání stanovisek prostřednictvím Trusted Shops

Pokud jste během objednávky nebo po ní, daly svůj jednoznačný souhlas, předáme Vaši e-mailovou adresu společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo (www.trustedshops.com) pro účely zaslání elektronického připomenutí o možnosti vyjádřit názory na nákup v našem obchodě.

Uděleno oprávnění můžete kdykoli zrušit zasláním příslušné zprávy na kontaktní adresu uvedenou v sekci "Naše kontaktní údaje, a vaše práva" nebo přímo ve formě prohlášení vůči společnosti Trusted Shops.

10. Naše kontaktní údaje a vaše práva

Máte právo na svobodné informace týkající se vašich osobních údajů, které jsou uloženy u nás, a právo na jejich opravu, změnu jejich zpracování, smazání dat nebo jejich přenos ..

Pro dotazy týkající se sběru, zpracování a používání vašich osobních údajů, jejich opravy, zablokování nebo vymazání, jakož i odvolání udělených povolení nebo užívání konkrétních údajů se obraťte na správce dat: Saketos sp. z o.o. Biedrzychowicka 2, 59-921, Sieniawka, Polsko, [email protected]

Kromě toho máte právo podat stížnost příslušnému kontrolnímu orgánu.

************************************************** ******************

Právo vznést námitku

Pokud způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany soukromí - při analýze a vyhodnocení činnosti – zpracování osobních údajů za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, můžete vznést námitku proti zpracování údajů pro tento účel - s účinností do budoucna. Pokud se zpracování uskutečňuje pro účely přímého marketingu, můžete uplatnit právo na námitku kdykoliv. V případě, že ke zpracování dochází pro jiné účely, máte právo vznést pouze z důvodů vaší konkrétní situaci.

Po využití Vašeho práva vznášet námitky nebudeme pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů, to neplatí v případě, že se prokáže existence významného a legitimního základu pro zpracování dat a tento důvod bude důležitější než vaše zájmy a práva, nebo v případě, že zpracování dat je sloužit vyšetřování, provádění nebo uplatňování nároků.

Uvedené neplatí, pokud se zpracování údajů provádí pro účely přímého marketingu. V tomto případě nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje pro výše uvedené účely.

X
Na skladě není dostatek produktů.

Zeptejte se nás na dostupnost tohoto produktu

Out of stock

X

Zeptejte se nás na dostupnost tohoto produktu

Ask about product